Ελπίδα Αγίου Γεωργίου

Αρχική σελίδα

Ταυρωπός Καρδίτσας

Ελπίδα Αγίου Γεωργίου

Αρχική σελίδα

Ταυρωπός Καρδίτσας

Ποδοσφαιρικός αγώνας για το πρωτάθλημα 2012-13, της Α' Ε.Π.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Γήπεδο Αγίου Γεωργίου, Τρίτη 23 Απριλίου 2013.