Η ιστοσελίδα της ομάδας: http://www.armeniolarisas.blogspot.gr/

Η ομάδα στο Facebook