Φωτογραφία του Κισσάβου Συκουρίου δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα: http://sikoyrio.blogspot.gr